Situació

Almoster

Programa

Plaça Josep Rosselló

 

Arquitecte

Sònia Vilella Nebot
Rosa Gomis
Pere Socias 

 

Empresa Constructora

Promotor

Ajuntament d'Almoster


1/4

PL

Primer premi
2019 - En construcció